Սերնդեսերունդ փոխանցվում է նախնիների գերեզմանների խնամքի այսպես կոչված ավանդույթը: Դա մեր սրբազան պարտականությունն է համարվում:
Բազմաթիվ գործերն ու հոգսերը մեզ թույլ չեն տալիս պատշաճ կերպով հոգ տանել մեր հարազատների գերեզմաններին: Լինում են դեպքեր, երբ երկար ժամանակով բացակայում ենք հարազատ վայրերից, երբեմն նույնիսկ ընդմիշտ` մեր հարազատների և ընկերների գերեզմանները թողնելով առանց անհրաժեշտ խնամքի:

Սերնդեսերունդ փոխանցվում է նախնիների գերեզմանների խնամքի այսպես կոչված ավանդույթը: Դա մեր սրբազան պարտականությունն է համարվում:

Բազմաթիվ գործերն ու հոգսերը մեզ թույլ չեն տալիս պատշաճ կերպով հոգ տանել մեր հարազատների գերեզմաններին: Լինում են դեպքեր, երբ երկար ժամանակով բացակայում ենք հարազատ վայրերից, երբեմն նույնիսկ ընդմիշտ` մեր հարազատների և ընկերների գերեզմանները թողնելով առանց անհրաժեշտ խնամքի:
«Դամբարան» ընկերությունը ստեղծված է օգնելու ձեզ այս հարցում: Մենք մեր պատասխանատվության տակ ենք վերցնում գերեզմանոցի խնամքը:

Կարգի կբերենք հողատարածքը` կազատվենք չորացած խոտածածկույթից, խոտ, մամուռ, ծաղիկներ կամ գազոն կտնկենք, հոգ կտանենք հուշարձանի մասին, կներկենք ցանկապատը և նստարանը:
Հանգուցյալի հիշատակին նվիրված օրվա կապակցությամբ գերեզմանին կդրվեն ծաղիկներ, կվառվեն մոմեր և կխնկա խունկ: